Kontejnerový odvoz do 7 tun

sutě písky pevný odpad hlína kámen kačírek
stěhování nábytku
přeprava zboží
odtah a převoz strojů a vozidel
dovoz palivového dřeva
Terení a zemní práce strojem
odvoz komunalních odpadů

stroj-unc-60